Начална училищна педагогика

Педагогически факултет

Проф. д.п.н. Румяна Димитрова Танкова

Декан на Педагогически факултет

Кабинет: стая 217

Телефон: 032/261-723

Email: tankova@uni-plovdiv.bg

Приемно време: четвъртък 14.00 ч. – 16.00 ч.

2011 – Декан на Педагогически факултет при ПУ“П.Хилендарски”

1999 – 2011 г. Заместник декан по учебната част на Педагогически факултет при
ПУ “П. Хилендарски”

1999 г. Доцент по методика на обучението по български език и литература – ПУ

1996 г. Доктор по методика на обучението по български език и литература

1993г. Главен асистент по методика на обучението по български език в началното
училище – ПУ

1988г. Асистент по методика на обучението по български език в началното
училище -ПУ

1981-1983 Учител по български език и литература в СОУ “Г. Бенковски” -гр.Пазарджик

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg