Ръководство

Педагогически факултет

Проф. д.п.н. Румяна Танкова

Декан

кабинет № 217
телефон: 032/261-702
email: tankova@uni-plovdiv.bg

Проф. д-р Галин Цоков

Заместник декан по акредитация и информационна среда

кабинет № 320
телефон: 032/261-814
email: gtzokov@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Галена Иванова

Заместник декан по учебна дейност

кабинет № 315
телефон: 032/261-315
email: galenaivanova@abv.bg

Доц. д-р Юрий Янакиев

Заместник декан по международно сътрудничество

кабинет № 112
телефон: 032/261-719
email: ianakiev@uni-plovdiv.bg

Проф. д.п.н. Валентина Маргаритова

Научен секретар – научноизследователска работа с преподаватели

кабинет № 24-ректорат
телефон: 032/261-708
email: valiamargaritova@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Хилда Терлемезян

Научен секретар – научноизследователска работа със студенти

кабинет № 214
телефон: 032/261-712
email: hilda_terlemezian@yahoo.com

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg