Новини и събития

Педагогически факултет

 

Информационни срещи за студентските мобилности по програма „еразъм +“ за 2018-2019г.

15. 10. 2018г. от 10.30ч. в 122 каб. (Нова сграда). 15. 10. 2018г. от 13.30ч. в 421 каб. (Нова сграда). 18. 10. 2018г. от 15.00ч. в 122 каб. (Нова сграда). 22. 10. 2018г. от 10.00ч. в 122 каб. (Нова сграда).   За подробна информация относно възможностите за провеждане...

КЛАСАЦИЯ МАГИСТРИ 2018/2019

Необходими документи за записване „КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ НА РАЗВИТИЕТО“ „ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ“ „ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ - НЕСПЕЦИАЛИСТИ 5 сем. “ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”- СПЕЦИАЛИСТИ ГР. ПЛОВДИВ “ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА...

Важно: Съобщение относно проект „Студентски практики“

По проект BG05M2OP001-2.002-0001 Студентски практики - 1 фаза, подновява се приемът на договори от студенти на следните дати: 27.09.2018 от 10:00 до 13:00 в кабинет 517 ; 28.09.2018 от 10:00 до 13:00 - с начална дата на започване на практиката не по - рано от...

Студентски научен форум – ПРОГРАМА

Уважаеми студенти, Тези от вас, които са включени в програмата на форума  трябва да представят разработката си, като спазват следните изисквания: всяка презентация трябва да е с продължителност до 10  минути и затова препоръчваме представянето да е 7 минути и да...

Пролетен концерт в читалище „Заря“, град Хасково

На 21.03.2018 г. студентите от специалности: „Музика“, „Педагогика на обучението по музика“ и „Джаз и поп изпълнителско изкуство“ към Педагогически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ изнесоха пролетен концерт в читалище „Заря“, град Хасково. Прозвучаха произведения в...

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg