Изберете страница

На 15 февруари, 2022 г. се проведе научно-практически семинар „Психическо благополучие в сферата на образованието“ /„Психологическое благополучие субъектов образовательных отношений“/.

Той бе съвместно организиран от катедрата по педагогическа психология „Виктор Гуружапов“ от факултета  по образование на Московския държавен психолого-педагогически университет /Московский государственный психолого-педагогический университет/ и от катедрата по психология на Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Приветствие към участниците отправиха деканите на факултетите – проф. д-р Мария Сафронова и проф. д-р Владимира Ангелова, както и ръководителите на катедри – доц. д-р Татьяна Егоренко и доц. д-р Кирилка Тагарева.

Студенти и докторанти от двата университета в Москва и Пловдив представиха доклади с резултати от изследвания на психическото благополучие на деца, ученици, родители, възпитатели, учители. От българска страна в научно-практическия семинар участваха докторантите към катедра психология Теодора Пампулова, Кристиана Енева и Радослав Щерев, които представиха теми, свързани с повишаване на положителната самооценка при деца и ученици, надеждата и практическата възможност на биологичната обратна връзка (БИОФИЙДБЕК) за развитието на детето.

Съвместният българо-руски практически семинар „Психическо благополучие в сферата на образованието“ завърши в благоприятна научна атмосфера, създадена от участниците и гостите под компетентното ръководството на проф. д-р Марина Егорова  и с идея за ежегодно провеждане на семинара.