ПУ „Паисий Хилендарски“ подкрепя институционалната програма за отворен достъп (IOAP) на издателството MDPI, което означава, че всички автори с афилиация на университета ползват 10% отстъпка при публикуване на статия в някое от списанията на MDPI. За да се ползва съответната отстъпка при онлайн изпращане на съответната статия трябва да се избере Plovdiv University „Paisii Hilendarski“. Афилиацията към университета се разпознава по е-мейл адреса.