Изберете страница

На 30.03.2023 г. Педагогическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ откри иновативен център за отдалечено наблюдение на уроци в електронна среда.  Електронната форма на отдалечено наблюдение е предназначена и допустима само при занятията по хоспитиране, а студентските практики се провеждат в присъствена форма.
На тържественото откриване, организирано в 405 с.з. на Нова сграда на Пловдивския университет присъстваха зам.-ректорът проф. д.п.н. Румяна Танкова, зам.-ректорът доц. д-р Надя Чернева, деканът на Педагогическия факултет проф. д-р Владимира Ангелова, доц. д-р Хилда Терлемезян – зам.-декан по учебна дейност и информационна среда на факултета и бившият и настоящ директор на ОУ “Алеко Константинов“ – Красимир Ангелов и Марияна Найденова, които са основни партньори на университета по този проект.
Официални гости на събитието бяха Антоанета Пакова – началник на РУО – Пловдив, Георги Стаменов – кмет на район “Централен“ и проф. д.п.н. Росица Пенкова от Софийския университет “Св. Св. Климент Охридски“.

360-градусова камера, монтирана в ОУ “Алеко Константинов“   позволява на 250 студенти да наблюдават в реално време учебния процес в отдалечена класна стая. Наблюдението може да се случва в различни зали на университета или в домашни условия и позволява анализ на уроците без да се нарушава работата на учителя в часа. Зам.-ректорът на университета доц. д-р Надя Чернева приветства постижението на Педагогическия факултет и го определи като “поредния триумф, дошъл в резултат на дългогодишния труд на ръководството на факултета“. Тя подчерта, че именно Педагогическият факултет пръв е започнал да прилага съвременните информационни технологии във висшето училище, с което успешно отговаря на предизвикателствата на 21-ви век и винаги намира най-иновативните решения в процеса на подготовка на кадри за българското образование.

Видео от събитието: