Уважаеми колеги,

Специалистите на Теле’Драма® метода предлагат възможност за втора безплатна среща, която ще е преобладаващо демонстративна и експериментална и ще се проведе на 27.09.2021 г. от 19 до 20.00 часа
Теле’Драма® е метод за психологическо консултиране и обучение чрез редица преживелищни похвати, включително психодрама, социодрама, библиодрама, социометрия, драма и плейбек театър, терапия чрез музика, изкуства, танци и движение, поезия, организационно консултиране и други. Специфичното е че всичко което се научава и прилага в практиката, се извършва онлайн чрез Zoom Meetings. Създателят на метода, Даниела Симънс, и нейният международен екип вярват, че Теле’Драма е иновативен метод в настоящето и водещ метод в бъдещето, поради възможностите за приложение без рестрикции и разноски за пътуване, офиси и хотели. Също така, методът предлага възможност за обучение от световно признати професионалисти, а също така широка практика и работа с клиенти от различни градове и страни.
Това, което е необходимо за участие, е следното:

  1. да се регистрирате на следния линк:
    https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrcumhrTgiHtQsl4siDKE34pSxwOvtFW-8 не по късно от Неделя, 26 септември. На 27 септември ще получите линк за самата среща;
  2. да си осигурите тихо място, където ще можете да сте напълно ангажирани с процеса на сесията;
  3. да се включите навреме и да планирате да останете до края– цялата среща е само 60 мин.;
  4. да имате на разположение  микрофон и включена камера, за да можем да се виждаме и да общуваме по начин подобен на физическото пространство.

Участието Ви в демонстрацията по описания начин, ще Ви даде реална представа за значимостта на метода Теле’Драма® и неговата теория и практически приложения.
Ако желаете включване в сертификационна група на български език, можете да се свържете с Даниела Тахирова,  vitae@abv.bg. Най-близката възможност е група в която има само 3 свободни места все още отворени, която започва да се среща за 21 поредни седмици в понеделник, 4 октомври  2021. Други групи ще бъдат обявени в следващите седмици.
Сертификационната програма има международна значимост и признание, и се състои от 4 нива – три от тях за практикуващи онлайн професионалисти в помагащите професии, и ниво 4 е за сертифицирани Теле’Драма обучители.
Завършилите успешно сертификационни нива ще бъдат обявени в социалните медии и Теле’Драма платформите, и ще бъдат подпомагани в тяхното кариерно развитие и международно присъствие.

Очакваме Ви!

С уважение,

д-р Даниела Симонс
Даниела Тахирова
д-р Елена Димитрова