Съобразно създалата се ситуация и невъзможността за провеждане на промоцията на Педагогическия факултет за випуск 2019 се организира график по специалности и инспектори, по който през месец юни се осигурява възможност за получаване на дипломите на завършилите студенти, без събиране на много хора и контролиран достъп. Графикът можете да намерите ТУК.

Одобрил: проф. д-р Владимира Ангелова