длъжност

име

ден

Кабинет, телефон

Секретар на Педагогическия факултет –

Стойка Спасова

вторник

каб. 218, тел. 701

Административен секретар на катедра Педагогика и управление на образованието

Амалия Урумова

вторник

Каб.215, тел.713

Административен секретар на катедри Психология и Социални дейности

Пепа  Петкова

вторник

Каб.215, тел.818

Административен секретар на катедра  „Начална училищна педагогика“

Надя Ташева

четвъртък

Каб.415, тел.793

Административен секретар на катедра  „Предучилищна педагогика

Станимира Филипова

сряда

Каб. 317, тел. 720

Административен секретар на катедри „Естетическо възпитание“ и „Музика“

Ива Тенчева

понеделник

Каб.115, тел. 704

Технически организатор

Александър Станев

вторник

Каб.310, тел.797

В останалите дни работят дистанционно.

 

 

Одобрил: проф. д-р Владимира Ангелова