Уважаеми студенти и докторанти,

Деканското ръководството на Педагогическия факултет Ви кани, да участвате в ДВАНАДЕСЕТИЯ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ, който ще се проведе на 12 май 2023 г.

Във форума може да се участва с научни съобщения, музикални и артистични изяви, постери и произведения на изобразителното и приложното изкуство и дизайна.
Докладите, представени на научния форум, след рецензиране ще бъдат публикувани в сборник. 

Важна информация за участниците:

  • Срокът за приемане на материалите е до 25.04.2023 година
  • Материалите да се изпращат на е-мейл: ssf_pf@uni-plovdiv.bg
  • Информация за тематични направления и техническите изисквания към оформлението на докладите, може да се прочетат тук.

Деканското ръководството