Достъп до паркингите на Нова сграда и Спортна зала ще бъде регулиран от бариери. Всеки служител и студент има възможност да добави своя регистрационен номер на автомобил през персоналния си профил в електронния портал на Пловдивския университет (https://e-portal.uni-plovdiv.bg). Инструкции за регистриране на автомобил, може да намерите в личния профил в е-портал в меню „Паркинг“, секция „Инструкции“.