Изберете страница

На 13 май 2022 г. се състоя ЕДИНАДЕСЕТИЯТ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ на Педагогическия факултет, който се проведе на синхронно в електронна среда от разстояние.
Форумът, който се организира ежегодно от деканското ръководство, осигурява широко поле за научноизследователски и художественотворчески изяви на студенти и докторанти от осем професионални направления, по които се провежда обучение в Педагогическия факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“.
Общият брой на участниците в този научен форум беше 179, като дейностите им бяха организирани в седем секции.
Научните си изследвания и доклади презентираха 105 студенти и докторанти, разпределени в пет секции: Секция I – ДокторантиСекция II – Социална психологияСекция III – Приложна психологияСекция IV – Психология на развитиетоСекция V – Образование, изкуство, спорт.
ЕДИНАДЕСЕТИЯТ НАУЧЕН ФОРУМ се отличи със съдържателни дискусии и явен интерес към споделените научни доклади.
В студентската научна конференция на Педагогическия факултет се включиха и талантливите музиканти, артисти, художници и графични дизайнери.
Всички участници във форума имаха възможност да разгледат виртуалната ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗЛОЖБА, представена от двадесет и пет студенти от бакалавърските програми „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ и „Графичен дизайн с реклама“, с художествени ръководители: проф. д-р Даниела Маркова, доц. д-р Методий Ангелов и ас. д-р Надежда Ангелов, както и виртуалната ФОТОИЗЛОЖБА на тринадесет студенти от бакалавърска програма „Графичен дизайн с реклама“ с художествен ръководител: ас. д-р Надежда Ангелова и Соня Станкова. Тези две изложби бяха обособени в Секция VI.
В Секция VII са включени, като видео материали петнадесет МУЗИКАЛНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ на студенти от специалностите „Джаз и поп изпълнителско изкуство“ и „Музика“, с музикални ръководители: проф. д-р Веселин Койчев, гл. ас. д-р Майя Бошева, ас. д-р Румяна Жекова-Стойнева и Станка Даутовска.
В рамките на В хибридна форма – присъствено и в електронна среда се проведе Уоркшоп на тема „ДЖИПСИ ДЖАЗ КИТАРА“ – Д-Р ПЕТЪР КОЙЧЕВ
Артистите от специалност „Актьорство за драматичен театър“ представиха постановката „МАРШРУТКА“ в Учебния театър на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Снимки от ЕДИНАДЕСЕТИЯТ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ може да видите ТУК!
Видео от тържественото откриване на ДЕСЕТИЯТ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ: