Изберете страница

Преподавателски колектив от Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ в състав: гл. ас. д-р Христина Григорова, ас. д-р Гергана Манева, ас. д-р Мария Величкова и ас. Антония Добрева, посетиха Университета по природни и хуманитарни науки в Шедълце, Полша.
В рамките на програмата Еразъм+ Мобилност с цел преподаване, те осъществиха професионален и творчески обмен с колеги от посрещащата институция. Директорът на института по педагогика проф. хаб. д-р Анна Клим-Климашевска осигури възможност за дискусия по актуални научни проблеми, обсъждане на академичните интереси и представяне на професионалните цели и постижения на пловдивските преподаватели.