Уважаеми колеги и студенти,

На 24 април 2021 г. от 11.30 часа в навечерието на празника Цветница Деканското ръководство Ви кани да се включите в залесяване на територията около Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“.
Инициативата, която е част от плана за отбелязване на 60-годишнината на Пловдивския университет предполага всеки факултет и филиал да посади по едно дръвче от двете страни на централната входна алея, като студентите ще залесяват района на общежитията.
Осигурените фиданки са лично дарение на проф. д-р Румен Младенов и проф. д.п.н. Румяна Танкова.
Вярваме, че този така жизнеутвърждаващ християнски празник ще успее да ни събере физически, за да можем заедно да поставим началото на нов живот в двора на научната ни общност.

Деканското ръководство