Изберете страница

Записването в специалностите на Педагогическия факултет е организирано в НОВА СГРАДА на ПУ „Паисий Хилендарски“ на бул. България №236.
Приетите на първо класиране студенти се записват при инспектора на съответната специалност в срок от 6 до 8 юли 2022 г. (от 8:30 до 16:00 ч).
Деканското ръководство на факултета и тази година улесни процедурата по записването, като осигури асистенти и докторанти на Педагогическия факултет, които да ориентират новоприетите студенти при подготовката и попълването на необходимите документи.Членовете на Студентски съвет също ежегодно са в помощ на новоприетите студенти от целия университет.
Студентите, приети по втора, трета и т.н. специалност, желаещи да участват в следващо класиране, следва лично или чрез друго лице да подадат декларация по образец при инспектора по специалността, в която са приети до момента.
Некласираните кандидати участват автоматично в следващото класиране и не подават декларации.

Снимки от натоварените дни по записването може да видите тук.