Уважаеми колеги – преподаватели, служители и студенти на Педагогическия факултет при Пловдивския университет,

Предоставям на Вашето внимание Заповед №P33-558 от 12.02.2021 г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“, с която да запознаете.

Проф. д-р Владимира Ангелова
Декан на Педагогическия факултет