Изберете страница

На 19.04.2022 г от 13.00 часа в голямата заседателна зала на Нова сграда на Пловдивския университет се проведе поредния обществен консултативен съвет.

Основните цели на работното заседание бяха да се разгледат  учебните планове на бакалавърските и магистърските програми, по които се провежда обучение във факултета и да се обсъдят евентуални нови дисциплини, насочени към нуждите на потребителите; да се изслушат различни предложения за подобряване на практическата подготовка на студентите от специалностите в Педагогическия факултет и да се начертаят бъдещи посоки на сътрудничество.

Представителите и експертите на образователна общност от региона и България дадоха множество конструктивни предложения, които ще намерят отражение в обучението на студентите от Педагогическия факултет и ще повишат конкурентоспособността на нашите студенти на пазара на труда.

Снимки от събитието може да видите тук.