Топли благопожелания струят от шевиците в изложбената инсталация „КОЛЕДЕН ДУХ С БЪЛГАРСКА ШЕВИЦА“, част от празничната коледна украса към входното фоайе в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Инсталацията включва общо 93 декоративни произведения на студенти от Педагогическия факултет в специалности „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – 1. Курс, „Начална училищна педагогика“ – 2. Курс, „Начална училищна педагогика с чужд език“ – 2. Курс и „Графичен дизайн с реклама“ – 3 курс.

В паното са представени стилизирани елементи, заимствани от българската шевица. Произведенията са вдъхновени от специфичната и богата символика в българското народно-приложно творчество. Процесът на създаването им е преминал на музикален фон с фолклорни елементи, въздействаща върху младите творци.

Посланието на изложбата е приемствеността между минало и бъдеще, традиционно и модерно със смисъла за запазване на българския дух и култура, преминали през творческото преживяване и изобразяване в богатство от форми.

Художествен ръководител и куратор:
ас. д-р Мирена Васева