Педагогически факултет при ПУ “Паисий Хилендарски” организира за колегите от факултета научна конференция:

„ЧОВЕКЪТ И ГЛОБАЛНОТО ОБЩЕСТВО“

 

  • Срокът за приемане на научните разработки е до 01. 09. 2019 година.
  • Конференцията ще се проведе през месец октомври, 2019 г.
  • Научните разработки е необходимо да се изпращат на електронен адрес: pf_nid@abv.bg
Одобрил: проф. дпн Румяна Танкова