Изберете страница

Във връзка с обявената селекционна процедура по програма Еразъм+, на 7.10.2021 г. се проведе информационна среща със студентите от Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарска“. Срещата се превърна в информационно събитие, даващо възможност на студентите и докторантите да се запознаят със същността на програмата, с университетите с които Педагогическия факултет има сключени договори, специалностите и броя на мобилностите с цел обучение, за които могат да кандидатстват. Бяха обсъждани въпроси свързани с признаването на изпитите и предимствата, като развитие на социални, дигитални, езикови и интеркултурни компетентности, които участието в програмата насърчава.

Всички участници в срещата имаха възможност да разгледат снимки и информация предоставена от техни колеги провели мобилности с цел обучение и практики по програмата в чуждестранни университети и училища.