Катедра Теория и методика на физическото възпитание

Педагогически факултет

Проф. д.п.н. Веселин Желязков Маргаритов

Ръководител катедра / Помощник-ректор 

Кабинет: стая 24, партер – Ректорат

Телефон: 032/261-325 , 395 , 322  ;  032/306-488 Спортна зала

Emailtmfv_sport@abv.bg

Проф. д.п.н. Валентина Стойчева Маргаритова


Кабинет
: стая 24, Ректорат

Телефон: 032/261-325

Email: valiamargaritova@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Силвана Венелинова Боева


Кабинет
: стая 24, партер – Ректорат

Телефон: 032/261-325

Email: sboeva@abv.bg

Гл. ас. д-р Росица Христева Щерева


Кабинет
: стая 24, партер – Ректорат

Телефон: 032/261-325

Email: r_stereva@abv.bg

Гл. ас. д-р Мартин Веселинов Маргаритов


Кабинет
: стая 24, партер – Ректорат

Телефон: 032/261-325

Email: martin_mvm@yahoo.com

Ас. д-р Стоян Николов Димитров


Кабинет
: стая 24, партер – Ректорат

Телефон: 032/261-325

Email: stoqn_dimitrov70@abv.bg

Ас. д-р Мая Спасова Соколова


Кабинет
: стая 24, партер – Ректорат

Телефон: 032/261-325

Email: m_sokolowa@yahoo.com

Преподавател Валентин Александров Кузев


Кабинет
: „Академик“

Телефон: 032/628-921

Email: t.kuzeva@abv.bg

Преподавател Биляна Николова Карамитева – Чинкова


Кабинет
: „Академик“

Телефон: 032/628-921

Emailbiby@abv.bg

Преподавател Велеслав Николов Нотов


Кабинет
: „Академик“

Телефон: 032/628-921

Email

Преподавател Татяна Георгиева Найденова


Кабинет
: „Академик“

Телефон: 032/628-921

Email: tanita2807@abv.bg

Преподавател Румяна Борисова Присадова


Кабинет
: „Академик“

Телефон: 032/628-921

Email: rumqna58@abv.bg

Преподавател Теодор Крумов Митев


Кабинет
: „Академик“

Телефон: 032/628-921

Email: neli1575@abv.bg

Преподавател Димитър Николов Ангов


Кабинет
: „Академик“

Телефон: 032/628-921

Email: dimitar.angov@abv.bg

Преподавател Ралица Георгиева Кунчева


Кабинет
: „Академик“

Телефон: 032/628-921

Emailralitsa79@hotmail.com

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg