Изберете страница

Катедра Теория и методика на физическото възпитание и спорт

Педагогически факултет

Проф. д.п.н. Валентина Стойчева Маргаритова

Ръководител на катедра

Кабинет: стая 24, Ректорат

Телефон: 032/261-325

Email: valiamargaritova@uni-plovdiv.bg, vsmargaritova@pfpu.bg

Проф. д.п.н. Веселин Желязков Маргаритов


Кабинет
: стая 24, партер – Ректорат

Телефон: 032/261-325 , 395 , 322  ;  032/306-488 Спортна зала

Email: vmargaritov@uni-plovdiv.bg

Проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова–Стоянова

гост – преподавател

КабинетНова спортна зала, ет. 1

Телефон: 032/261-325

Emailn_yordanova@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Мартин Веселинов Маргаритов


Кабинет
: стая 24, партер – Ректорат

Телефон: 032/261-325

Email: m.margaritov@uni-plovdiv.bg, m.margaritov@pfpu.bg

Доц. д-р Силвана Венелинова Боева


Кабинет
: Нова спортна зала, ет. 1

Телефон: 032/261-325

Email: s_boeva@uni-plovdiv.bg, silvana.boeva@pfpu.bg

Гл. ас. д-р Мая Спасова Соколова


Кабинет
: Нова спортна зала, ет. 1

Телефон: 032/261-325

Email: sokolova@uni-plovdiv.bg, maja.sokolova@pfpu.bg

Гл. ас. д-р Росица Христева Щерева


Кабинет
: Нова спортна зала, ет. 1

Телефон: 032/261-325

Email: rshtereva@uni-plovdiv.bg, r.shtereva@pfpu.bg

Гл. ас. д-р Стоян Николов Димитров


Кабинет
: Нова спортна зала, ет. 1

Телефон: 032/261-325

Email: stoqn_dimitrov@uni-plovdiv.bg, stoyan.dimitrov@pfpu.bg

Ас. д-р Георги Николов Кабаков


Кабинет
: Нова спортна зала, ет. 1

Телефон: 032/261-325

Email: gkabakov@uni-plovdiv.bg

Ст. преподавател Димитър Николов Ангов


Кабинет
: Нова спортна зала, ет. 1

Телефон: 032/261-325

Email: angov@uni-plovdiv.bg, dimitar.angov@pfpu.bg

Ст. преподавател Татяна Георгиева Найденова


Кабинет
: Нова спортна зала, ет. 1

Телефон: 032/261-325

Email: naydenova@uni-plovdiv.bg, tatyana.naidenova@pfpu.bg

Ст. преподавател Теодор Крумов Митев


Кабинет
: Нова спортна зала, ет. 1

Телефон: 032/261-325

Email: tmitev@uni-plovdiv.bg, teodor.mitev@pfpu.bg

Ст. преподавател д-р Ралица Георгиева Кунчева


Кабинет
: Нова спортна зала, ет.1

Телефон: 032/261-325

Email: ralitsa.kuncheva@uni-plovdiv.bg, ralitsa.kuncheva@pfpu.bg

Преподавател Деница Стоянова Жулева


Кабинет
: Нова спортна зала, ет. 1

Телефон: 032/261-325

Email: denitsast@uni-plovdiv.bgdenitsa.stoyanova@pfpu.bg

Преподавател Евгений Петров Курдов


Кабинет
: Нова спортна зала, ет. 1

Телефон: 032/261-325

Email: e.kurdov@uni-plovdiv.bg

Преподавател Петър Тодоров Петев


Кабинет
: Нова спортна зала, ет. 1

Телефон: 032/261-325

Email: ppetev@uni-plovdiv.bg

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg