Теория и методика на физическото възпитание

Педагогически факултет

Велеслав Николов Нотов

Преподавател

Кабинет: „Академик“

Телефон: 032/628-921

Email:

Приемно време

Преподавател в Пловдивски университе „Паисий Хилендарски“ от 1989 г. В момента води часове по обща физическа подготовка с групи от различни специалности на ПУ „Паисий Хилендарски“. Ръководител на студентските отбори мъже и жени по плуване. Майстор на спорта по плуване.

  • Научни интереси в областта на:
  1. Плуване
  2. Карате
Чинкова, Б., В. Нотов. Опит за организиране на техническата подготовка при плувци с малък спортно състезателен стаж. Научна конференция. Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта. УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2010

Нотов, В., Н. Савова. Специфика на организацията на учебнотренировъчния процес по карате.  Научна конференция. Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта. УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2010

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg