Необходими документи за записване

„КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ НА РАЗВИТИЕТО“ – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

„КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ НА РАЗВИТИЕТО“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

„ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ“

„ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ – НЕСПЕЦИАЛИСТИ 5 сем.

“ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”- СПЕЦИАЛИСТИ ГР. ПЛОВДИВ

“ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”- СПЕЦИАЛИСТИ ГР. КЪРДЖАЛИ 

„ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГИЯ“ – НЕСПЕЦИАЛИСТИ

„ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГИЯ“ – СПЕЦИАЛИСТИ

„ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ“ – НЕСПЕЦИАЛИСТИ

„ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ“ – СПЕЦИАЛИСТИ

„ПСИХОЛОГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО“ – НЕСПЕЦИАЛИСТИ

„ПСИХОЛОГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО“ – СПЕЦИАЛИСТИ

„СПОРТ В УЧИЛИЩЕ“ – НЕСПЕЦИАЛИСТИ

„СПОРТ В УЧИЛИЩЕ“ – СПЕЦИАЛИСТИ

„УЧИЛИЩНА ПСИХОЛОГИЯ“ – НЕСПЕЦИАЛИСТИ

„УЧИЛИЩНА ПСИХОЛОГИЯ“ – СПЕЦИАЛИСТИ

“АЛТЕРНАТИВИ В ПРЕДУЧИЛИЩНАТА И НАЧАЛНАТА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”

„СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА-РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ“

„ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА В ДГ И СУ“

„ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ТВОРЧЕСТВО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“

„МЕНИДЖМЪНТ НА СОЦИАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ“

Одобрил: Стойка Спасова