Изберете страница

На 14.12.2021 г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по инициатива на Клуба по Психология се проведе среща разговор д-р Емилия Лазарова на тема „Компетентности, образование, управление“. Срещата се проведе синхронно в електронна среда от разстояние.
Приветствие от името на Декана на Факултета проф. д-р Владимира Ангелова и деканското ръководство на Педагогическия факултет поднесе зам.-декан по научноизследователска, проектна дейност и международното сътрудничество доц. д-р Ани Епитропова.
Водещ на срещата бе менторът на клуба проф. д.пс.н. Майяна Митевска. На срещата взеха участие ръководителят на катедра „Психология“ доц. д-р Кирилка Тагарева, директорът на Университетския център за кариерно развитие проф. д.п.н. Дора Левтерова, присъстваха преподаватели от Педагогическия Факултет, представители на образователни институции в лицето на д-р Петя Радева. Модератор на срещата бе Кристина Димитрова, с дейното участие на Даниела Тьокова и членовете на Управителния съвет на Клуба по Психология.
Лекцията премина при голям интерес от страна на студенти и докторанти от Педагогическия факултет. Бяха обсъдени въпроси, свързани с компетентностния подход в обучението в училищна среда и с проекции в университетската среда. Разискваха се както мястото на ключовете компетенции за бъдещата реализация и избора на кариера, така и влиянието на контекстуалните и управленски фактори върху постиженията на учащите. Допълнително се обсъждаха и начините на обучение на даровити деца и работа в STEM среда. Очертаха се възможности за съвместна работа в бъдещи проектни дейности.
От името на участниците в срещата проф. д.пс.н. Майяна Митевска изказа благодарност към отзивчивостта на д-р Емилия Лазарова към дейността на Клуба по Психология.

Видео от срещата с д-р Емилия Лазарова може да видите тук: