Изберете страница

Клуб „Млад педагог“

Педагогически факултет

Ефективната подкрепа на учители в началото на тяхната кариера

Ефективната подкрепа на учители в началото на тяхната кариера беше в сърцето на дискусията, която доц. Юрий Янакиев от катедра „Психология“ към Педагогическия факултет предложи на клуба по „Педагогика“. Срещата започна с информация относно възможностите за развитие на...

Учредяване на управителен съвет на клуб „Млад педагог“

На 23 май 2022 година се проведе Учредително Общо събрание на клуб „Млад педагог“.Клубът е създаден по идея на деканското ръководство на Педагогическия факултет като независимо, доброволно обединение на студенти и докторанти от Професионални направления Педагогика и...

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg