Студент на годината 2022 г. на Педагогическия факултет при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Уважаеми студенти на Педагогическия факултет,

За втора поредна година Деканското ръководство на Педагогическия факултет обявява конкурс  “Студент на годината 2022 г. на Педагогическия факултет при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Предвидена е статуетка за призьора, закупена с лични средства на Декана на Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ – проф. д-р Владимира Ангелова. Кандидатът в конкурса следва:

  • да е студент в ОКС „Бакалавър“ – редовна форма на обучение, държавна поръчка;
  • да има успешно завършен 1. курс;
  • да не е бил призьор в предходни издания на конкурса;
  • да няма невзети изпити;
  • да има редовни права на учащ (да не е прекъснал, семестриално завършил, отстранен и др.)
  • да има изяви в различни области от обществения живот.

Финалният срок за участие в конкурса е 12.02.2023 г.

Тук може да всичко необходимо по процедурата за участие в конкурса.
Подайте Вашата кандидатура на имейл адрес: studentpf@uni-plovdiv.bg

 

Очакваме кандидатурите на най-изявените студенти на Педагогическия факултет!