Правила за прием на магистри за  учебната 2020-2021 г.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ – Документи за кандидатстване се приемат от 14.09.2020 г. до 30.09.2020 г. (от 9,30 ч. до 12,30 и от 13,30 до 15,00 ч.) в стая 218  (Нова сграда, бул. „България“ 236 – Педагогически корпус), тел. 032/261 701.

Одобрил: проф. д-р Владимира Ангелова