Изберете страница

Правила за прием на магистри за учебната 2022-2023 г.

АНОТАЦИИ НА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ

Документи за кандидатстване се приемат от понеделник до петък,  от 12.09.2022 г. до 21.09.2022 г. и от 23.09.2022 г. до 30.09.2022 г. (от 9,30 ч. до 12,30 и от 13,30 до 15,00 ч.) в стая 218  (Нова сграда, бул. „България“ 236 – Педагогически корпус), тел. 032/261 701.