Изберете страница

На 06.04.2023 се състоя интересна и емоционална среща на колегията и студентите на Педагогическия факултет с музикалното творчество на големия български композитор, пианист и диригент Михаил Големинов (1956-2022).  Неговият интересен, многолик и пъстър музикален свят бе представен от известните концертиращи пианисти и клавирни педагози д-р Анжела Тошева и Иван Керековски. Те очертаха портрет на „човека, който пише музика и свири, свири и пише музика, изгражда своя свят като музикален комуникатор чрез композициите си, импровизациите си, електроакустичната музика, в която звучат едновременно акустичният инструмент и предварително създадена звукова среда“. Визуализациите чрез анимация и видео, съпътстващи неговата музика, създадените от него различни видове музикален софтуер, обогатяват композиционните средства за изразяване, разширяват звуковите територии на неговия музикален свят. Като визуализация на тези типични за композитора характеристики бяха представени творбите му „X-treams“ за 4 саксофона и електроника (изпълнява квартет „MeloX“ – Виена), „Тайният живот на д-р Шьонберг“ за алт саксофон и лайф електроника, (изпълнява Майкъл ВанПелт – САЩ), „Утринна песен на генно модифицираните птици“ за пиано и лайф електроника (изпълнява Анжела Тошева), Хиперклавир за пиано и лайф електроника (изпълнява Михаил Големинов).

За първи път пред публика прозвуча една от последните творби на Михаил Големинов  „Звуков конфликт“ – изпълнена и записана от самия автор и представлява импровизация върху създадена от него музикална графика. Партитурата представляват картини, както и нотна графика, които са само отправна точка към интуицията и импровизационната фантазия на изпълнителя.

Изключителен интерес предизвика създадената от Михаил Големинов и представена от Иван  Керековски композиционна игра „Звукови нишки“, която предоставя възможности за композиране посредством движение (жест) и цвят, които се трансформират в звук, да се натрупват и записват звукови модели с различни тембри, в различни тоналности. Студентите имаха възможността да „опитат“ да композират в електронната среда на „Звукови нишки“, което обогати още повече емоционалната атмосфера на срещата с „музикалните светове“ на Михаил Големинов.