Уважаеми колеги,
Факултетът по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски” има удоволствието да ви покани да участвате в:

Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината
от рождението нa проф. д-р Георги Бижков
„ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“
София, 15 и 16 май 2020 г.,
СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат

     Програмата на конференцията включва работа в тематични сесии, чиито научни полета ще бъдат допълнително уточнени след получаване на заявките от участниците. В работата на конференцията ще бъде обособена и докторантска сесия.
   Времето за представяне на докладите е до 10 минути, а пълните текстове ще бъдат публикувани преди конференцията в рецензиран сборник с ISBN.
     Заявки за участие се приемат до 21 февруари 2020 г. на e-mail адрес conffnoi20@fppse.uni-sofia.bg, контактно лице: доц. д-р Маргарита Бакрачева.
     Срокът за изпращане на пълните доклади е 21 март 2020 г.
    Срокът за рецензирането на докладите и получаването на потвърждение от организаторите за приемане на материалите за публикуване е 31 март 2020 г.
  Повече информация за конференцията, заедно с формата на заявката за участие и техническите изисквания към докладите, ще откриете в прикачената покана.

Очакваме Ви!

Одобрил: Проф. д-р Владимира Ангелова