Галерия

Педагогически факултет

Докторантски семинар 04 – 06 юни, 2021

Откриване на семинара

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Лектор: доц. д-р Николинка Атанасова

СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ И СОФТУЕР ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ ОТ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Лектор: проф. д.п.н. Валентина Маргаритова

ЧУЖД ЕЗИК ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛИТЕРАТУРА 

Лектор: доц. д-р Хилда Терлемезян

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg