Изберете страница

Галерия

Педагогически факултет

ЕДИНАДЕСЕТИ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ
13 май 2022 година

Тържествено откриване

СЕКЦИЯ I – Докторанти
Председател на секцията: проф. д.п.н. Валентина Маргаритова
Научен секретар: доц. д-р  Екатерина Чернева

СЕКЦИЯ II – Социална психология
Председател на секцията: доц. д-р Юрий Янакиев
Научен секретар: гл. ас. д-р Венелина Стоева

СЕКЦИЯ III – Приложна психология
Председател на секцията: доц. д-р Кирилка Тагарева
Научен секретар: гл. ас. д-р Огнян Койчев

СЕКЦИЯ IV – ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО
Председател на секцията: доц. д-р Ирена Левкова
Научен секретар: гл. ас. д-р Гергана Славчева

СЕКЦИЯ V – ОБРАЗОВАНИЕ, ИЗКУСТВО, СПОРТ
Председател на секцията: доц. д-р Николинка Атанасова
Научен секретар: ас. д-р Александра Николова

СЕКЦИЯ VI – ВИРТУАЛНИ ИЗЛОЖБИ

ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗЛОЖБА НА СТУДЕНТИ ОТ БАКАЛАВЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ „ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“ И „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН С РЕКЛАМА“
ХУДОЖЕСТВЕНИ РЪКОВОДИТЕЛИ: ПРОФ. Д-Р ДАНИЕЛА МАРКОВА, ДОЦ. Д-Р МЕТОДИЙ АНГЕЛОВ И АС. Д-Р НАДЕЖДА АНГЕЛОВА

ФОТОИЗЛОЖБА НА СТУДЕНТИ ОТ БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН С РЕКЛАМА“ С ХУДОЖЕСТВЕНИ РЪКОВОДИТЕЛИ: АС. Д-Р НАДЕЖДА АНГЕЛОВА И СОНЯ СТАНКОВА

СЕКЦИЯ VII – МУЗИКАЛНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ

МУЗИКАЛНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ НА ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „ДЖАЗ И ПОП ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО“ И „МУЗИКА“.
МУЗИКАЛНИ РЪКОВОДИТЕЛИ: ПРОФ. Д-Р ВЕСЕЛИН КОЙЧЕВ, ГЛ. АС. Д-Р МАЙЯ БОШЕВА, Д-Р РУМЯНА ЖЕКОВА-СТОЙНЕВА И СТАНКА ДАУТОВСКА

УОРКШОП НА ТЕМА „ДЖИПСИ ДЖАЗ КИТАРА“ 
Д-Р ПЕТЪР КОЙЧЕВ

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg