Изберете страница

Галерия

Педагогически факултет

ОФИЦИАЛНО НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ОТ КОНКУРСИТЕ ЗА ЛОГО НА СТУДЕНТСКИЯ
„КЛУБ ПО ПЕДАГОГИКА“ И ЛОГО НА СТУДЕНТСКИЯ
„КЛУБ ПО ПСИХОЛОГИЯ“
(13.05.2022)

Лого на студентския „КЛУБ ПО ПЕДАГОГИКА

Лого на студентския „КЛУБ ПО ПСИХОЛОГИЯ

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg