Изберете страница

Галерия

Педагогически факултет

Студентски научен форум 15.05.2020 г.

Тържествено откриване

Секция 1 – Докторанти
Председател на секцията: доц. д-р Ани Епитропова
Научен секретар: гл. ас. д-р Огнян Койчев

Секция 2 – Социална психология
Председател на секцията: доц. д-р Юрий Янакиев
Научен секретар: ас. д-р Гергана Славчева

Секция 3 – Приложна психология и психология на развитието
Председател на секцията: доц. д-р Кирилка Тагарева
Научен секретар: ас. д-р Венелина Стоева

Секция 4 – Обучение, възпитание, приобщаващо и специално образование
Председател на секцията: проф. д.п.н. Дора Левтерова
Научен секретар: гл. ас. д-р Ваня Сивакова

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg