Изберете страница

Галерия

Педагогически факултет

ДЕСЕТИ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ 14.05.2021 г.

Тържествено откриване

СЕКЦИЯ 1 – Докторанти
Председател на секцията: проф. д.п.н. Валентина Маргаритова
Научен секретар: доц. д-р  Силвана Боева

СЕКЦИЯ 2 – Социална психология
Председател на секцията: доц. д-р Юрий Янакиев
Научен секретар: ас. д-р Венелина Стоева

СЕКЦИЯ 3 – Приложна психология
Председател на секцията: доц. д-р Кирилка Тагарева
Научен секретар: ас. д-р Диляна Ангелова

СЕКЦИЯ 4 – ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО
Председател на секцията: доц. д-р Ирена Левкова
Научен секретар: гл. ас. д-р Гергана Славчева

СЕКЦИЯ 5 – ОБРАЗОВАНИЕ, ИЗКУСТВО, СПОРТ
Председател на секцията: доц. д-р Николинка Атанасова
Научен секретар: ас. д-р Надежда Ангелова

СЕКЦИЯ 6 – ВИРТУАЛНИ ИЗЛОЖБИ

Виртуална изложба „СВЕТЪТ В ЦВЕТОВЕ И ФОРМИ“ на студенти от бакалавърска програма „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ с художествен ръководител: проф. д-р Даниела Маркова
Линк към изложбата

Виртуална изложба „ФАНТАСТИЧНИ СВЕТОВЕ“ на студенти от бакалавърска програма „Графичен дизайн с реклама“ и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ с художествен ръководител: гл. ас. д-р Надежда Ангелова
Линк към изложбата

СЕКЦИЯ 7 – МУЗИКАЛНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ

Линк към изпълненията
Музикални ръководители: доц. д-р Веселин Койчев, гл. ас. д-р Майя Бошева, д-р Румяна Жекова и Станка Даутовска

СЕКЦИЯ 8 – ТЕАТРАЛНИ СПЕКТАКЛИ

ПЪЛНОЛУНИЕ
ИСКАМ ДУМАТА

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg