Изберете страница

Уважаеми преподаватели, студенти и любопитни посетители на сайта на Педагогически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“,
под формата на дейност, надскачаща рамките на обучението на нашите студенти, имаме удоволствието да ви представим едно нестандартно решение на изпитна задача по Теория на възпитанието.
Студентът Димитър Попов представи една литературна импровизация върху пресъздаване на възпитателна ситуация в контекста на естетическо, морално и интелектуално възпитание в училище, излизайки от рамките на поставената задача и в същото време, постигайки напълно същността й.
Демонстрирана е недвусмислена и креативна визия за практическото приложение на теоретични постановки чрез изява на литературен талант.
Ето пример, че един талант никога не идва сам!
Приветстваме подобно разчупване на рамките!