Уважаеми абсолвенти,

    Във връзка с въведеното извънредно положение и с цел ограничаване опасността от разпространение на коронавирус – COVID 19, Факултетният съвет на Педагогическия факултет на Пловдивския университет взе решение тържественото връчване на дипломи на випуск 2019 г. да не се провежда. Дипломите ще бъдат предоставяни от инспекторките на съответните специалности след прекратяване на извънредното положение и отмяна на всякакъв вид забрани от Държавните институции на Република България.

Деканското ръководство

Одобрил: Проф. д-р Владимира Ангелова