Изберете страница

На 26.02.2022г. със съдействието на Педагогически факултет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” и “Клуб по психология” се проведе обучение по меки умения за доброволците към Mind the Mind Bulgaria за гр. Пловдив. Водещ на обучението беше Юлия Петкова от Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България“ и то се проведе в една от залите за интерактивно обучение на Педагогическия факултет. В тренинга взеха участие настоящи и бивши студенти от бакалавърски и магистърски програми по професионално направление Психология от Пловдивския университет и студенти от магистърски програми на Нов български университет.

Чрез проведеното обучение доброволците научиха какви са методите на неформалното образование, как да бъдат добри фасилитатори, как да поддържат груповата динамика, както и какво им е необходимо, за да проведат успешен уъркшоп. Доброволците имаха възможността да се запознаят за пръв път на живо, да участват в тийм-билдинг дейности, както и в ролеви игри, които да ги подпомогнат в предстоящите дейности на кампанията.

Mind the Mind Bulgaria е българският клон на Mind the Mind, проект на Европейската федерация на асоциациите на студентите по психология (EFPSA) и тазгодишното издание е осмата вълна на кампанията и първото издание в България. Mind the Mind има за цел да разчупи стигмата около психичните заболявания и засегнатите от тях хора посредством провеждането на информационни кампании.

Обучението беше организирано от регионалния координатор на MtM Bulgaria за гр. Пловдив – Даниела Тьокова и националния координатор Кристина Димитрова, студенти от специалност “Психология”, трети курс към Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.