Общото събрание ще се проведе на 17.04.2019 г. от 14:00 в първа Аула на Нова сграда .
Заповедта може да видите тук .

Одобрил: Проф. д.п.н. Румяна Танкова