Уважаеми колеги – преподаватели и студенти,

Организацията на учебния процес през летния семестър на академичната 2020 – 2021 г. в Педагогическия факултет ще бъде съобразена с последната ЗАПОВЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛВАНЕ НА ЗАПОВЕДТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ на Ректора на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ от 29.01.2021 г.
Учебното разписание за летния семестър на 2020 – 2021 г. на всички бакалавърски програми ще бъде публикувано в сайта на Педагогическия факултет до началото на предстоящия семестър.

Деканското ръководство