Уважаеми колеги,

Във връзка със Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 на Министъра на здравеопазването и Заповед № Р 33-5315 от 20.102021 г. се преустановява присъствения учебен процес във висшите училища.

Обучението в Педагогическия факултет при ПУ Паисий Хилендарски“ ще се провежда синхронно в електронна среда от разстояние по утвърдения разпис за всяка от специалностите във Факултета.

На 21.10.2021 г. в сайта на Педагогическия факултет ще бъде публикувано учебното разписание за всички специалности, с линкове към виртуалните класни стаи за всяка дисциплина.

Деканското ръководство предоставя на всички преподаватели и студенти  по-добро, по-безопасно, по-достъпно и по-привлекателно образование по време на ограничителните мерки, които налага Министерството на здравеопазването към този момент.

Проф. д-р Владимира Ангелова
Декан на Педагогическия факултет