Изберете страница

На 25 март от 15:00 ч. доц. д-р Елена Събева – ръководител на катедра Предучилищна педагогика към Педагогическия факултет изнесе лекция на тема: ПЕДАГОГИКА ЗА ЩАСТЛИВИ ДЕЦА.
Лекцията е третата поред от лекториума, организиран от  Университетския център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти ACADEMIA IUVENTUTIS с глобална тема: ДНЕШНАТА НАУКА ЗА ЧОВЕКА НА БЪДЕЩЕТО.
Лекцията се проведе синхронно в електронна среда, пожъна невероятен успех и достигна до сърцето на младите ни учени.
Ръководството на Педагогическия факултет изказва благодарности на доц. д-р Елена Събева!
Лекцията може да прочетете тук.

Деканското ръководство