Пандемичната обстановка, както и  Заповед N 33 – 319 от 29.01.2021 г. на Ректора на Пловдивския университет, ограничават присъствената работа на преподавателския и административен персонал. Това позволява студентите, желаещи да разработват дипломни работи да изтеглят формуляра за заявление до Декан от тук.

В заявлението трябва да е уточнена темата на научното изследване и то да е подписано от студента, научния ръководител и инспектора на специалността.

Графикът на инспекторите от отдел „Учебен“ може да видите тук.

Необходим минимален среден успех: 5.50

Крайният срок за придвижване на заявленията до Декана на Педагогическия факултет е 10.03.2021 г.

Деканското ръководство