На първи юни студентите от специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“, втори  курс, изучаващи дисциплината „Педагогическа реторика“, водена от гл. ас. д-р Маргарита Александрова, представиха част от своите творчески задачи – интерпретация в живо слово на стихотворения и разкази, драматизация на приказка за деца пред онлайн аудиторията.
Това открито заключително практическо упражнение е техният подарък за децата зрители.

Изучавайки дисциплината „Педагогическа реторика”, бъдещите учители се подготвят за общуването в педагогическата сфера, получават цялостна подготовка, теоретическа и практическа, за ефективно речево поведение в различни ситуации.

Тази учебна година постави обучението онлайн и наложи комуникацията във виртуална среда. Виртуалната реторика преосмисля основните реторически понятия оратор – реч –аудитория. Виртуалната реторическа комуникация превръща учителя във виртуален оратор, а аудиторията присъства онлайн. Виртуалната реторика с педагогическа насоченост притежава oсобености и изисква от говорителя специфични умения.

Работата пред камера и микрофон е важна част от учебната работа, тя дава възможност да се направи анализ и както споделиха самите студенти, „след като сами се видяхме на записа, вече приемаме грешките по друг начин и ясно разбираме посоката за усъвършенстване“.

Много важен момент в учебния процес за формирането на комплекс от педагогически реторически умения е творческата атмосфера, емоцията по време на работа. Това допринася бъдещите учители дa овладеят  умения за емоционално, експресивно и въздействащо поднасяне на художествен текст пред аудитория, като подготовка за речта в публичното пространство.

Одобрил: проф. д-р Владимира Ангелова