Уважаеми колеги,

         Университетът Туран-Астана в Казахстан отправя към преподавателите и младите учени в Педагогическия факултет покана за онлайн участие в международна научно-практическа конференция, озаглавена „Психологически и педагогически проблеми на образованието в условията на иновативно развитие“.

          Важни детайли:

  • Дата на събитието: 28.04.2021г.
  • Краен срок за подаване на статиите: 19.04.2021г.
  • Работни езици: английски, руски, казахски

          Научните разработки ще се публикуват безплатно и единствено в електронен формат.

          С повече детайли може да се запознаете тук: на руски и английски език.

Деканското ръководство