Изберете страница

Под ръководството на проф. д.пс.н. Майяна Митевска в периода 29 юни – 1 юли група от студенти от Клуба по психология посети Висшето Военноморско училище и се запозна с психологическите тренажори и лаборатории там. Участва също така в XXII Международна конференция “Приложна психология – възможности и перспективи”, както и в workshop с лектор доц. д-р Красимир Иванов на тема: Интегративен модел на консултиране в клиничната практика. Традиция и перспективи.”