Уважаеми колеги и студенти,

Програмата на осмия студентски форум, който ще се преведе на 11ти май, 2019 може да я видите тук.

Одобрил: Доц. д-р Хилда Терлемезян