На 13. 01. 2020г. в зала “Аполон” на ПФ към ПУ “Паисий Хилендарски” се състоя фолклорен концерт на студенти от класа по народно пеене на докторант Борислав Борисов.
В концерта взеха участие студенти от специалност “Музика”: Мая Алексиева – 3 курс, Николета Атанасова – 3 курс, Биляна Джованова – 2  курс. Акомпанимент: Слави Кехайов (гайда), Дани Дамянов (кавал), Борислав Борисов (гъдулка), Мая Алексиева (пиано).
Всички участници демонстрираха високо художествено майсторство при изпълнението на музикални творби от различните фолклорни области.
Гл. ас. д-р Майа Бошева покани народните изпълнители за участие в съвместни музикални проекти със студентите от нейния клас по поп и джаз пеене.
Доц. д-р Таня Бурдева поздрави всички участници в концерта за отличното представяне.

Одобрил: Доц. д-р Таня Бурдева