Изберете страница

На 03.05.2023 г. в Педагогическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по инициатива на Клуба по Психология с активното съдействие на Декана на факултета проф. д-р Владимира Ангелова и ментора на клуба проф. д.пс.н. Майяна Митевска се проведе среща-разговор с Мадлен Алгафари на тема: „Психотелесна терапия“.

Мадлен Алгафари е аналитичен психотелесен терапевт, режисьор, писател. Завършва Психология в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ през 1991 г. Специализира Неорайхианска аналитична психотерапия в Швейцария. Член е на Управителния съвет на Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия. Автор е на 13 книги и множество подкасти. Главен редактор е на световното списание по Психотелесна терапия IBPJ, издавано от Европейската и Американската асоциация по психотелесна терапия.

Срещата се проведе присъствено и онлайн при голям интерес. Участваха преподаватели, докторанти, студенти от магистърските и бакалавърските програми на специалност „Психология“ и други специалности на Педагогическия Факултет. Разговорът разгледа развитието на личността през призмата на аналитичната психотелесна терапия, пресечна точка на медицината и аналитичната психотерапия. Мадлен Алгафари даде отговори на многобройни въпроси от присъстващите в залата и онлайн.

СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО

Видео от срещата може да видите тук: