Изберете страница

Уважаеми колеги,

В конкурсите за създаването на лого на студентския „КЛУБ ПО ПЕДАГОГИКА“ и на студентския „КЛУБ ПО ПСИХОЛОГИЯ“ се включиха 31 студенти от специалностите на Педагогическия факултет, като проектите за лого на „КЛУБ ПО ПЕДАГОГИКА“ са 14, а предложенията за лого на „КЛУБ ПО ПСИХОЛОГИЯ“ са 17.
Експертно жури в състав:
Председател: проф. д.изк.н. Бисер Дамянов и
Членове: доц. д-р Методий Ангелов и ас. д-р Надежда Ангелова
определи печелившите участници.
Ето и резултатите от конкурсите:
Първа награда в конкурса за създаване на лого на студентския „КЛУБ ПО ПЕДАГОГИКА“ получава: Преслава Николаева Василева от трети курс, специалност Графичен дизайн с реклама. В същия конкурс поощрителни награди получават: Александра Стоянова Атанасова от трети курс, специалност Графичен дизайн с реклама и Катя Стефанова Чеканова от трети курс, отново специалност Графичен дизайн с реклама.

Първа награда в конкурса за създаване на лого на студентския „КЛУБ ПО ПСИХОЛОГИЯ“ получава: Катя Стефанова Чеканова от трети курс, специалност Графичен дизайн с реклама. В същия конкурс поощрителни награди получават: Михаела Колева Сярова от втори курс, специалност Графичен дизайн с реклама и Ивана Николовска от втори курс, отново специалност Графичен дизайн с реклама.
Всички останали участници получават Грамота за участие.

Награждаването, както и връчването на грамотите, е част от програмата на ЕДИНАДЕСЕТИЯ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ и ще състои на 13 май 2022 г. от 11.00 часа в обновеното фоайе на Педагогическия факултет на 2. етаж.
Уважаеми студенти, благодаря Ви за активното участие в тези конкурси и пожелавам успешен ЕДИНАДЕСЕТИ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ!

Проф. д-р Владимира Ангелова
Декан на Педагогическия факултет